http://www.4lifeforu.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับเรา4Life

 ผลิตภัณฑ์

 โปรโมชั่น

 การสั่งซื้อ

 โอกาสทางธุรกิจ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ03/02/2015
อัพเดท11/12/2018
ผู้เข้าชม178,274
เปิดเพจ242,593

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ภูมิคุ้มกันบำบัด


PDR (Physicians Desk Reference)

PDR (Physicians Desk Reference)

PDR (Physician's Desk Reference)

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือ PDR ตั้งแต่ฉบับปี ค.ศ. 2002 จนถึงปีปัจจุบัน

ข้อมูลทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ใน PDR 2012


4Life Research USA, LLC

9850 South 300 West

Sandy, UT 84070

 

Direct Inquiries to:

(801) 562-3600

Fax: (801) 562-3611

productsupport@4life.com

www.4life.com

 

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

     4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รวมเอา ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและโมเลกุลของนาโนแฟกเตอร์ ซึ่งถูกสกัดมาจากหัวน้ำนมของวัว (colostrum) และไข่แดงของไข่ไก่ ซึ่งโมเลกุลเหล่านี้มีข้อมูลของสิ่งแปลกปลอม (antigen) ซึ่งสามารถส่งต่อให้ระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยส่งเสริมและรักษาสมดุลย์ของระบบภูมิคุ้มกัน

ลักษณะทางวิชาการ

     ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) เป็นโมเลกุลที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอม(antigen) ระหว่างเซลล์ และจากผู้ให้(donor)ไปสู่ผู้รับ(recipient)ได้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์จะสนับสนุนการทำงานของภูมิคุ้มกันผ่านทางระบบเซล (cell-mediated immunity หรือ CMI) ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ซึ่งทำหน้าที่นำข้อมูลจำเพาะที่มีต่อสิ่งแปลกปลอม(antigen)ไปสู่การตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ถูกสร้างมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด Mononuclear  ช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันผ่านระบบเซล

     ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงของมนุษย์ เป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่มีน้ำหนักโมเลกุลระหว่าง 3,500-10,000 ดาลตัน(daltons) ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์เป็นสายโพลีเปปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 40-44 ตัวต่อกัน[3] ที่มีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันเป็นช่วงๆ(conserved region และ variable region)  จากหลักการทางชีวโมเลกุล คุณสมบัติ 2 ส่วนนี้ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับแอนติบอดี้ (antibody) แต่อย่างไรก็ตามการทำงานของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ผ่านการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ (cell mediated munity, CMI) และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะ (non-specific immunological activity) มีความแตกต่างจากการทำงานของแอนติบอดี้อย่างชัดเจน โมเลกุลที่มีขนาดเล็กกว่า 3,500 ดาลตัน จะช่วยปรับสมดุลย์การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน แต่มันจะไม่ถ่ายทอดภาวะ delayed-type hypersensitivity(DTH)

     4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ได้มาจากการกรองแบบละเอียด ของหัวน้ำนม (colostrum)  และจากไข่แดง สำหรับโมเลกุลที่ได้มาจากการกรองอย่างละเอียดและถูกทำให้แห้งโดยฉีดให้เป็นละอองฝอยของหัวน้ำนมของวัวประกอบด้วยสารสำคัญ 2ประเภท คือ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ที่มีอยู่ในของเหลวที่ได้จากการกรองแบบละเอียด ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ดอลตัน และโมเลกุลนาโนแฟรกชั่น ซึ่งมีอยู่ในของเหลวที่ได้จากการกรองแบบนาโนและมีน้ำหนักโมเลกุลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,500 ดอลตัน

 

     ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ 1949 โดย เอช เชอร์วูด ลอเรนซ์(H. Sherwood Lawrence) ผู้ที่แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ (CMI) สามารถส่งต่อไปยังบุคคลอื่นได้ โดยการใช้สารสกัดโมเลกุลขนาดเล็กที่ได้จากเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่มีชื่อว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์และ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์สามารถถ่ายทอด DTHของรูปแบบที่จำเพาะจากบุคคลที่มีผลทดสอบทางผิวหนังเป็นบวกไปยังบุคคลที่มีผลทดสอบทางผิวหนังเป็นลบได้ และในเวลาต่อมาบุคคลผู้นั้นจะกลับมีผลการทดสอบทางผิวหนังเป็นบวกต่อแอนติเจนนั้นๆได้  ในการศึกษาต่อๆมาในปี1955 เขาได้แสดงให้เห็นว่า DTHสามารถถูกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง ครั้งแรกจากบุคคลที่มีผลการทดสอบทางผิวหนังที่เป็นบวกไปยังบุคคลที่มีผลการทดสอบทางผิวหนังที่เป็นลบผู้ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นบวกได้ จากนั้นใน6เดือนต่อมาเขาผู้นั้นสามารถถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นต่อไปได้อีกเช่นกัน (ได้มีการพิสูจน์ว่า Transfer factor สามารถถ่ายทอดปฏิกิริยาตอบสนองทางCMI หรือ DTH จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งได้) ซึ่งในช่วงเวลานั้นแอนติบอดี้อยู่ในความสนใจของการวิจัยทางภูมิคุ้มกัน และส่วนน้อยถูกรับรู้ถึงความสำคัญของ DTH รวมทั้งในส่วนของT-cell ที่มีต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน  

     ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ส่งเสริมการมีสุขภาพดีผ่านการตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันแบบCMI   ซึ่งทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์นี้เป็นส่วนประกอบของนมน้ำเหลือง ที่เป็นอาหารมื้อแรกสำหรับทารก สารประกอบนี้ช่วยเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างรุ่นสู่รุ่นโดยผ่านทางCMI จากมารดาสู่ทารกแรกเกิด

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสรีรวิทยา

     สารสกัดทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ประกอบด้วยโมเลกุลโพลีเปปไทด์ที่มีส่วนที่ไม่แน่นอนซึ่งแตกต่างกันมากกว่า 200 แบบ ซึ่งล้วนแต่มีน้ำหนักโมเลกุลน้อยกว่า 10,000 ดอลตัน และเป็นไปได้ที่แต่ละส่วนของโพลีเปปไทด์ที่มีความไม่แน่นอนทำให้เกิดความหลากหลายที่มีความจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอม(antigen) ต่างๆมากมาย สิ่งที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนต่างๆเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซด์(monocyte) และจะถูกเก็บไว้ภายในเซลล์หรือเยื่อบุผนังเซลล์ มีหลักฐานที่มีนัยสำคัญชี้ให้เห็นว่าการทำงานทางชีววิทยาเบื้องต้นของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  คือ การเกณฑ์และกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซด์ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแอนติเจนที่เฉพาะเจาะจงมาก่อน(uncommitted lymphocytes)  ซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิดที-ลิมโฟไซด์ (T-lymphocytes)ที่ถูกกระตุ้นเหล่านี้ก่อให้เกิดกระบวนการCMI  ดังนั้นการส่งเสริมภูมิคุ้มกันไม่เพียงแต่เฉพาะบริเวณที่พบแอนติเจนเท่านั้นแต่เป็นไปทั่วทั้งร่างกาย ผลของทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบแอนติเจน ผ่าน บีเซลล์(B-cells)ยังไม่ทราบแน่ชัด  อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทางคลีนิคมีรายงานการเพิ่มขึ้นของแอนติบอดี้จำเพาะ เช่น IgA และ IgG ขณะที่รับประทานทรานสเฟอร์แฟกเตอร์

     การศึกษาทางคลีนิคหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า ความสามารถที่จำเพาะของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ในการแสดงออกทางDTH และการส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันผ่านทางCMI  สามารถถูกถ่ายทอดจากผู้บริจาคที่ถูกกระตุ้นแล้วไปยังผู้รับที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันได้ ผลจำเพาะที่มีต่อแอนติเจนนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยรายงานมากมาย และมีความเป็นไปได้ที่ผลที่ได้นี้ทำงานผ่านการกระตุ้นที่ตำแหน่ง CD3-แอนติเจน บนที-เซลล์(T-cells),  เพิ่มการกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโคฟาส(macrophage) แลเพิ่มการผลิตของอินเตอร์ลูคิน(Interleukin) ซึ่งสามารถกระตุ้นการทำงานของเอ็นเคเซลล์ (Natural Killer cell) ด้วยเช่นกัน

     แม้ว่ากลไกการทำงานที่แน่ชัดยังไม่เป็นที่รับรู้  มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์จะจับกับสิ่งแปลกปลอม(Antigen) แต่อย่างไรก็ตามการจับกับสิ่งแปลกปลอมที่จำเพาะเจาะจง ซึ่งถูกถ่ายทอดไปยังผู้รับได้ ถูกส่งผ่านโดยทีเซลล์ (T-lymphocytes) รูปแบบจำลองทางโครงสร้างได้นำเสนอว่าทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์มีทั้งส่วนที่เป็นกรดอมิโนที่มีความแน่นอนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้(conserved amino acid region) และส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้(variable region) ซึ่งจะมีความจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมได้ 818 epitopes โดยประมาณ[1] ( epitope คือ ชิ้นส่วนหนึ่งของสิ่งแปลกปลอมซึ่งรับรู้ได้โดยระบบภูมิคุ้มกัน) และใช้เป็นตำแหน่งในการจับกับตัวรับของเซลล์ภูมิคุ้มกัน    ซึ่งส่วนของกรดอมิโนที่มีความแน่นอนนี้ช่วยให้ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์สามารถให้ข้ามสายพันธ์ได้โดยไม่สูญเสียฤทธิ์(potency) ในความเป็นจริง การวิจัยได้แสดงให้เป็นว่าทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ที่มาจากวัวมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับของมนุษย์และมีฤทธิ์ทางสรีรวิทยาที่เท่ากัน สิ่งนี้ถูกสนับสนุนเพิ่มเติมโดยหลายการศึกษาซึ่งใช้ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ที่สกัดจากต่อมน้ำเหลืองและนมน้ำเหลืองของวัวให้ภูมิคุ้มกันแบบCMI (Cell-mediated immunity)ที่มีต่อสิ่งแปลกปลอมที่จำเพาะ(specific antigen)ในสัตว์และมนุษย์ที่เป็นผู้รับ

     แม้ว่าการทดลองทางคลีนิคเกี่ยวกับทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ส่วนมากจะถูกให้ผ่านทางหลอดเลือดดำ;      การให้ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ผ่านทางการรับประทานก็ประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดDTH และ CMIในผู้รับเช่นกัน[14] การศึกษาถึงขนาดของการให้ซึ่งเปรียบเทียบหลายๆช่องทางของการรับทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์เข้าสู่ร่างกาย มีการศึกษาทั้งในมนุษย์และสัตว์  ผลของการทดลองเหล่านี้ปฏิเสธข้อโต้แย้งใดๆที่ว่าภาวะความเป็นกรดหรือเอนไซม์ของกระเพาะอาหารและลำไส้มีผลต่อการให้ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์โดยการรับประทาน[14]

การศึกษาทางคลีนิค

การทำงานของเซลล์เพชรฆาต (Natural killer cell)

     ได้มีการแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด mononuclear cell จากคนที่มีสุขภาพแข็งแรง มาเลี้ยงในจานเพาะเลี้ยงที่มีอาหารเลี้ยงเซลล์อยู่  ใส่ 60,000 เซลล์ลงในแต่ละหลุมของ microliter plate ชนิด 96 หลุม จากนั้นเติมสารปรับภูมิคุ้มกันชนิดต่างๆ รวมทั้ง 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า ลงในหลุมที่คัดเลือกไว้ เพาะบ่มไว้นาน 48 ชั่วโมง จากนั้นใส่เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเลี้ยงชนิด K562 จำนวน 30,000 เซลล์ ลงในแต่ละหลุม และนำไปวัดดัชนีของความเป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxic index)  ด้วยวิธี MTT assay technique พบว่า ผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ สูตรต่างๆมีดัชนีความเป็นพิษต่อเซลล์ 80-98% เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ mononuclearที่เพาะบ่มกับ IL-2  ซึ่งมีดัชนีความเป็นพิษต่อเซลล์เพียง 88%

งานวิจัยของเซลล์ชนิด CD4 T Helper cells

     จากการศึกษาซ้ำๆโดยใช้ชุดทดสอบ CD4  Helper cell และT Cell Memory(CD8) assay kit ที่ได้รับการรับรองจาก FDA ที่ผลิตจากบริษัทเดียวกัน วิธีการทดสอบคล้ายคลึงกับวิธีการทดสอบ NK cell ข้างต้น ซึ่งการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) นี้ทำบน microliter plate ชนิด 96 หลุม วัดการผลิต ATP โดยปฏิกริยา luciferase-based luminescence

     ในการทดสอบ CD4 ใช้เซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วย PHA (Phytohemagglutinin) ซึ่งสกัดจากเลือด(whole blood) โดยการใช้ Dynabeads TM  จากการเพาะบ่มเซลล์ที่สกัดได้เป็นเวลา 18 ชั่วโมง พบว่าการกระตุ้น CD4 ด้วยผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะสามารถปรับการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ซึ่งแสดงให้เห็นโดยการลดการผลิต ATP ลง โดยไม่มีผลให้เซลล์ตาย  ซึ่งสมมุติฐาน เป็นไปได้ว่าการลดการผลิต ATP เป็นผลมาจากการปรับเป้าหมายของเซลล์ภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะการลดความไขว้เขว ที่ถูกชักนำโดยการเติม PHA ลงใน microliter plate

การศึกษานำร่องเกี่ยวกับสารคัดหลั่ง  IgA ในน้ำลาย

     จากการศึกษานำร่องในมนุษย์จำนวน 21 รายที่ได้รับ 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า ในปริมาณ 2 แคปซูลต่อวัน นานติดต่อกัน 2 สัปดาห์ และได้รับ 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า ในปริมาณ 60 มิลลิลิตรต่อวัน นาน  2 สัปดาห์  รวมเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นนำน้ำลายมาตรวจวัดปริมาณของ IgA ด้วยชุดตรวจสำเร็จรูป SalimetricsTM (salivary IgA assay Kit)  ผลการศึกษาพบว่าทุกคนที่ได้รับผลิตภัณฑ์มีปริมาณIgA เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการรับประทาน

การศึกษาเพื่อการมีสุขภาพดี

     การศึกษาหนึ่งที่ได้ดำเนินการกับนักศึกษาวิทยาลัย 30 คนพบว่า ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 15 หรือ 30 วันตามปริมาณที่แนะนำบนฉลากช่วยในการดูแลสุขภาพ และการรับประมาณผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 30 วันนั้นได้แสดงให้เห็นถึงการมีสุขภาพดีที่ยาวนานกว่า การรับประทานเพียง 15 วัน

การศึกษาเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว

     มีงานวิจัย 2 งานที่ได้ศึกษาผลของ 4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ต่อการมีอายุยืนยาว โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาในหนูทดลอง ที่ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ตัว  โดยกลุ่มหนึ่งได้รับการฉีด Transfer factorในปริมาณ 4 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม  โดยระหว่างการศึกษาในแต่ละกลุ่ม ส่วนสูง,น้ำหนักและอุณหภูมิในลำไส้ไม่มีความแตกต่างกัน แต่พบว่ากลุ่มที่ได้รับ Transfer factor สารบ่งชี้ทางระบบภูมิคุ้มกันในเลือดดีขิ้น, ความแข็งแกร่งดีขึ้น  (ใช้เครื่องวัดกำลัง, ใช้ช่วงเวลาในการห้อยโหน)  และ ภาวะการโตของต่อมน้ำลายที่ถูกกระตุ้นด้วยสาร Isoproterenol ลดลง 

     การศึกษาในคนสูงอายุจำนวน 11 ราย อายุระหว่าง 55-73 ปี  โดยได้รับ Transfer factor ในปริมาณ 3 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 วัน/สัปดาห์ ในเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าหลายตัวแปรทางสถิติมีค่าที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ, การได้ยิน, การทรงตัว, ความจุปอด, การควบคุมการหายใจ และค่าทางจิตใจบางอย่างดีขึ้น เหมือนมีอายุน้อยกว่าความเป็นจริงถึง  4 ปี

ความปลอดภัย

     จากการศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันในหนูทดลอง ด้วยการประเมินเป็นเวลานานถึง 14 วัน ด้วยการให้ 4Life ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์เพียงครั้งเดียว ในปริมาณที่ให้สูงถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมในหนูทดลองตัวเมียจำนวน 5 ตัว  ผลการศึกษาไม่พบว่า มีหนูตายหรืออาการทางคลีนิคใดๆที่แสดงถึงความเป็นพิษเกิดขึ้น น้ำหนักตัวไม่มีความแตกต่างกันและไม่พบว่าเนื้อเยื่อมีการตายเกิดขึ้น ดังนั้นพิษในระยะเฉียบพลันถูกพิจารณาว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในปริมาณที่มากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม(หรืออาจจะไม่เกิดก็เป็นได้)

     ตั้งแต่มีการค้นพบ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer factor) ในปี ค.ศ 1949 ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอาการแพ้หรือผลข้างเคียงใดๆจากการใช้เป็นเวลานานถึง 10 ปีหรือมากกว่านั้น 

     ในการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  (Transfer factor) มีข้อห้ามในกลุ่มคนที่ได้รับการบำบัดรักษาแบบกดภูมิคุ้มกัน  (Immunosuppressive therapy) แม้ว่าผลกระทบจากการใช้จริงยังไม่ได้รับรายงาน

ผลิตภัณฑ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถหาได้ในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า เบิร์สท ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ชูวเอเบิ้ล ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คลาสสิค

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ อิมมูน สเปรย์

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เคบียู

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คิดส์

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เบลล์วี

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คาร์ดิโอ

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กลูโคส

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เมล์โปร

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ รีคอล

หนังสืออ้างอิง

Fudenberg, H. and G. Pizza, Progress in Drug Research, 1994. 42: p. 309-400.

Lawrence, H.S. and W. Borkowaky, Biotherapy, 1996. 9(1-3): p. 1-5.

Kirkpatrick, C.H., Mol Med, 2000. 6(4): p. 332-41.

Hennen, W. and D. Lisonbee, U.P. Office, Editor. 2002, 4Life Research, LC: USA.

Wilson, G. and G. Paddock, U.P. Office, Editor.1989, Amtrom, Inc.: USA.

Lawrence, H.S., Proc Soc Exp Biol Med, 1949. 71(4): p.516-22.

Lawrence, H.S., J Clin Invest, 1955. 34(2): p.219-30.

Levin, A.S., L.E. Spitler, and H.H. Fudenberg, Annu Rev Med, 1973. 24: p. 175-208.

Fudenberg, H. and H. Fudenberg, Ann Rev Pharmacol Toxicol, 1989. 29: p.475-516.

See, D., S. Mason, and R. Roshan, Immunol Invest, 2002. 31(2): p. 137-53

Dwyer, J.M., Biotherapy, 1996. 9(1-3): p. 7-11.

Wilson, G.B., R.T. Newell, and N.M. Burdash, Cell Immunol, 1979. 47(1): p. 1-18.

Radosevich, J.K., G.H. Scott, and G.B. Olson, Am J Vet Res, 1985. 46(4): p.875-8.

Kirkpatrick, C.H., Biotherapy, 1996. 9(1-3): p. 13-6.

Klimov, V. and E. Oganova, in Euromedical-Hannover 2004. 2004: Hannover, Germany. p.15-16.

Chizhov, A., et al., in Euromedica. Hannover. 2007: Hanover, Germany.

Agadzhanian, N., et al, ATMA, 1996.

Chebotarev, D., Annals of Gerontology and Geriatrics, 1984.

Tags : 4Life PDR Physician's Desk Reference ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ Transfer Factor

view

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับเรา4Life

 ผลิตภัณฑ์

 โปรโมชั่น

 การสั่งซื้อ

 โอกาสทางธุรกิจ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view