http://www.4lifeforu.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับเรา4Life

 ผลิตภัณฑ์

 โปรโมชั่น

 การสั่งซื้อ

 โอกาสทางธุรกิจ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ03/02/2015
อัพเดท11/12/2018
ผู้เข้าชม178,678
เปิดเพจ243,020

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ภูมิคุ้มกันบำบัด


ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เพิ่ม IgA 73 %

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เพิ่ม IgA 73 %

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เพิ่ม IgA 73 %

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ 4ไลฟ์ทรานสเฟอร์วิทยา ชิ้นใหม่


     ด้วยการรับประทาน 4ไลฟ์ ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ ทุกวัน คุณอาจเพิ่มจำนวนของหน่วยรักษาความปลอดภัย IgA  ในร่างกาย และช่วยเพิ่มความสามารถของคุณอย่างมากในการจัดการกับเชื้อโรค

     ในทศวรรษที่ผ่านมา 4ไลฟ์เป็นผู้บุกเบิกความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทรานสเฟอร์วิทยา - สินค้าใหม่  กระบวนการต่างๆ  ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรและการศึกษาเพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลของ 4ไลฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์  ที่มีต่อการส่งเสริม  ระบบภูมิคุ้มกัน  การศึกษาที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่ใช้ 4ไลฟ์ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์  ไตร แฟคเตอร์ ฟอร์มูล่า (แอดวานซ์) และ 4ไลฟ์ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ พลัส ไตร แฟคเตอร์ ฟอร์มูล่า  (พลัส แอดวานซ์)  ที่มีต่อการทำงานของเซลล์เพชฌฆาต (NK Cell) ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพของเซลล์เพชฌฆาต  283% และ  437%  ตามลำดับ

     เมื่อเร็วๆนี้  เดวิด ลิซันบี (ประธานบริษัท 4ไลฟ์),  แผนกวิจัยและพัฒนาของ4ไลฟ์  และสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดร. ริชาร์ด แบนเนท  ได้ศึกษาผลของ 4ไลฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ที่มีต่อระดับ IgA (Immunoglobulin A) ภายในร่างกาย

     ความสำคัญของ IgA

     แอนตี้บอดี้บอดี้ IgA ซึ่งถูกผลิตโดย B-Cells  เป็นโปรตีนที่มีความสำคัญและถูกใช้ในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อแยกแยะและทำลายสิ่งแปลกปลอม  IgA  มีอยู่บนพื้นผิวของเยื่อบุผิว (mucous membranes)  เช่น ปาก จมูก ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ และทางเดินระบบสืบพันธุ์  และมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับสุขภาพของร่างกาย  โมเลกุลรูปตัว Y เหล่านี้จะจับติดอยู่กับผู้บุกรุก  ป้องกันผู้บุกรุกด้วยการผูกติดและนำส่งผ่านตลอดแนวของเมือก  ไม่ให้ผู้บุกรุกเข้าไปในเนื้อเยื่อและกระแสเลือดของร่างกายประมาณ 95 % ของตัวการที่ทำให้เกิดโรคทั้งหมด(เชื้อโรค) เข้าสู่ร่างกายโดยผ่านเยื่อบุผิวซึ่งเรียงเป็นแนวยาวของ ปาก จมูก ปอด ลำไส้ และอื่นๆ   เชื้อโรคจากอากาศเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านลมหายใจ  อาหารที่คุณรับประทานจากมือสู่ปาก  ทีนี้ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของคุณที่จะป้องกันคุณจากการโจมตี  แอนตี้บอดี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเลกุล IgA  ช่วยขจัดภัยคุกคามจากเยื่อบุผิวอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เมื่อคุณเพิ่มการผลิตของ IgA  คุณได้จัดเตรียมสิ่งกีดขวางที่มีชีวิตในการป้องกันร่างกายของคุณเอง  ลองคิดดูว่าโมเลกุล IgA  ในฐานะหน่วยรักษาความปลอดภัยกำลังลาดตระเวนอยู่บนเยื่อบุผิวของร่างกาย  เมื่อมันเจอกับผู้ร้าย(เชื้อโรค)  IgA  จะจับเชื้อโรคและนำมันออกจากร่างกาย  เมื่อร่างกายมีโมเลกุล IgA ที่มากขึ้นในการลาดตระเวนไปทั่วร่างกาย  ระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะมีความสามารถดียิ่งขึ้นในการป้องกันตัว

      การศึกษา

     4ไลฟ์ได้ทำการทดสอบกับผู้ใหญ่สุขภาพดี 21 คน ซึ่งไม่เคยรับประทานผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์  เป็นการศึกษา 4 สัปดาห์ ของ 4ไลฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ และโมเลกุล IgA  วิธีการง่ายๆที่จะทดสอบความเข้มข้นของโมเลกุล IgA ที่มีอยู่ในน้ำลาย 4ไลฟ์ได้รวบรวมตัวอย่างน้ำลายจากผู้ทดสอบแต่ละคน ทุกๆสัปดาห์ตลอดการทดลอง  เพื่อพิจารณาผลของ 4ไลฟ์ ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์  ที่มีต่อการผลิต IgA  ผู้ทดสอบแต่ละคนรับประทาน 4ไลฟ์ ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ ไตร แฟคเตอร์ ฟอร์มูล่า(แอดวานซ์) ใน 2 สัปดาห์แรก  หลังจากนั้นรับประทาน 4ไลฟ์ ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ ริโอวิด้า ไตร แฟคเตอร์ ฟอร์มูล่า ในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา

     ผลการศึกษา

     หลังจาก 4 สัปดาห์ 100% ของผู้ทดสอบแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการผลิต IgA ในน้ำลาย โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 73 % เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นฐาน 1 สัปดาห์ ยิ่งกว่านั้นผู้เข้าร่วมทดสอบส่วนใหญ่ (95 %) แสดงผลการเพิ่มขึ้นภายในเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น

      สิ่งนี้มีความหมายอย่างไร สำหรับคุณ

      การศึกษานี้บอกเป็นนัยว่า 4ไลฟ์ ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ สื่อสารกับระบบภูมิคุ้มกันของคุณ ซึ่งแสดงผลได้ดังนี้

การกระตุ้นการผลิตแอนตี้บอดี้  IgA  ของ B-Cells, เพิ่มการป้องกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามาทางเยื่อบุผิว

เตรียมการป้องกันที่สำคัญ ณ บริเวณที่มีโอกาสพบเจอผู้บุกรุก(เชื้อโรค)

เพิ่มการป้องกันประเภทแอนตี้บอดี้ที่จำเป็นสำหรับชีวิต

     ด้วยการศึกษาทางระบบภูมิคุ้มกัน IgA ชิ้นใหม่นี้  เป็นอีกครั้งที่ 4ไลฟ์ ตอกย้ำถึงพันธะสัญญาที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมากที่สุด  และปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้  4ไลฟ์ ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ สามารถเพิ่มการผลิต IgA ทำให้คุณได้รับแอนตี้บอดี้มากขึ้นเพื่อระบบภูมิคุ้มกันที่ฉลาดและแข็งแรง และส่งผลทำให้คุณมีชีวิตที่แข็งแรงและสมบูรณ์

Tags : ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ IgA

view

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับเรา4Life

 ผลิตภัณฑ์

 โปรโมชั่น

 การสั่งซื้อ

 โอกาสทางธุรกิจ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view